Saturday, January 8, 2011

गर्दी

पहाटेची वेळ आहे. फिरायला बाहेर पडलेली काही वृध्द लोकं, दूधवाले आणि फुलांच्या टोकरी घेऊन जाणार्‍या स्त्रिया आहेत. तलावाच्या काठी स्थलांतरीत पक्षी दिसतात. दाट धुकं दिसतं आणि मनातले विचार दिसतात. इतका कोलाहल सहन होत नाही आजकाल!


(डिलाईट इफेक्ट! :))

3 comments: