Wednesday, July 21, 2010

श्रीहरी विठ्ठल पाहतो मी आज
आनंदाची पेटी खोलतो मी आज
निळे सावळे भास सदैव आसपास
विठ्ठलु तुझ्या पायी गुंतला श्वास

1 comment: