Saturday, December 26, 2009

आज मनात गढूळ आभाळ उतरलयं..
नसलेल्याचा शोध घेतल्यासारखं,
असलेल्याचा विसर पडल्यासारखं
अगदी भरकटलेल्या वारुसारखं!
जमिन आकाशामधल अंतर विसरुन
आज मनात गढूळ आभाळ उतरलयं..!

2 comments:

  1. आज मनात गढूळ आभाळ उतरलयं..minal sundar shabdankan kele aahe.

    ReplyDelete